Zmiany w polskim systemie fiskalizacji i w uldze za instalację kasy rejestrującej

Ulga za instalację kasy - kiedy przysługuje

Przez wiele lat ulga za instalację kasy fiskalnej kojarzyła się z wdrożeniem pierwszego urządzenia tego typu w danej firmie. Był to podstawowy wymóg, gdy przedsiębiorca starał się o wspomnianą refundację części kosztów. Nowelizacja ustawy o VAT, która zaczęła obowiązywać od 1 maja 2019 roku, dodała jednak do tego dodatkowy, bardzo ważny warunek. Kto teraz może skorzystać z ulgi za instalację kasy? Jakie wymogi musi wtedy spełnić?

Zwrot lub odliczenie tylko za urządzenie online

Obecnie na rynku technologii sprzedaży dostępne są 2 rodzaje urządzeń fiskalnych – z elektroniczną kopią paragonów oraz online. Jednak zgodnie z funkcjonującymi przepisami, tylko w przypadku zakupu drugiego typu kas i drukarek przedsiębiorcy mogą starać się o odzyskanie części kosztów. Ustawa o VAT, znowelizowana na początku maja 2019 roku, mówi wprost, że ulga do 90% wartości danego modelu, ale nie więcej niż 700 zł, przysługuje przy instalacji urządzenia fiskalnego online. Musi to być też pierwsza kasa lub drukarka rejestrująca w danej działalności gospodarczej. Chyba że przedsiębiorca został zobligowany do wcześniejszej wymiany dotychczasowego urządzenia fiskalnego…

Także za obowiązkową wymianę kasy

Obowiązkowa wymiana dotychczasowych kas fiskalnych, w konkretnych branżach i odgórnie ustalonych terminach, również została wprowadzona przez majową nowelizację ustawy o VAT. Pisząc wprost, wybrane grupy podatników będą musiały wcześniej zacząć korzystać z urządzeń online – nawet w sytuacji, gdy ich obecne technologie sprzedaży pozwalają jeszcze na prawidłowe rejestrowanie obrotu. W wielu sytuacjach okaże się to więc równoznaczne z koniecznością wymiany kasy bądź drukarki. Jednakże, przedsiębiorca będzie mógł wtedy skorzystać z ustawowej ulgi (do 700 zł). Nawet wtedy, gdy wcześniej otrzymał już refundację za pierwsze urządzenie rejestrujące.

Jak otrzymać ulgę w wysokości 700 zł?

W jaki sposób można się starać o otrzymanie ulgi za instalację kasy online – przy instalacji pierwszego urządzenia lub obowiązkowej, wcześniejszej wymianie dotychczasowego modelu? W obydwu przypadkach wszystko zależy od tego, czy przedsiębiorca jest płatnikiem VAT, czy też jest zwolniony z VAT lub świadczy wyłącznie usługi zwolnione. Pierwszej ze wspomnianych grup przysługuje odliczenie w deklaracji za okres rozliczeniowy, w którym zainstalowano kasę online (lub za okresy późniejsze). Natomiast przedstawiciele drugiej, czyli przedsiębiorcy zwolnieni z VAT, mogą się starać o zwrot na swoje konto firmowe w banku. W tym celu muszą jednak złożyć wniosek do odpowiedniego Urzędu Skarbowego. Co ważne, do takiego pisma należy dołączyć m.in. kopię faktury potwierdzającej zakup kasy rejestrującej (wraz z kopią dowodu zapłaty całej należności za jej zakup).

1 Komentarz

  1. abRi

    niby stopniowe wdrażanie, ale jednak przypisanie ulgi do modeli online to najlepszy sposób na dynamiczne wprowadzenie nowego systemu fiskalizacji ;))

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

CAPTCHA: *