Archiwum: ulga za instalację kasy fiskalnej

Od maja 2019 roku ulga za instalację kasy fiskalnej przysługuje przedsiębiorcy wyłącznie wtedy, gdy zdecyduje się na wdrożenie urządzenia rejestrującego online. Chodzi więc o technologię sprzedaży, która gwarantuje m.in. transmitowanie danych do CRK (systemu teleinformatycznego Ministra Finansów). Co więcej, z ulgi za instalację kasy fiskalnej mogą skorzystać zarówno podatnicy wdrażający pierwsze urządzenia rejestrujące w swoich firmach, jak i przedsiębiorcy zobligowani do wcześniejszej wymiany dotychczasowego modelu (w terminie wskazanym w ustawie o VAT).

Zmiany w polskim systemie fiskalizacji i w uldze za instalację kasy rejestrującej

Ulga za instalację kasy - kiedy przysługuje

Przez wiele lat ulga za instalację kasy fiskalnej kojarzyła się z wdrożeniem pierwszego urządzenia tego typu w danej firmie. Był to podstawowy wymóg, gdy przedsiębiorca starał się o wspomnianą refundację części kosztów. Nowelizacja ustawy o VAT, która zaczęła obowiązywać od…
Więcej