Urządzenie fiskalne: najpierw rejestrujesz, potem pracujesz

Kasa fiskalna Posnet Bingo HS EJ

Wybór odpowiedniego dla naszej firmy urządzenia fiskalnego może nie być taki łatwy. A zwłaszcza, że obecny rynek oferuje coraz to nowsze i bardziej zróżnicowane rozwiązania. Inaczej jest z przepisami – pod tym względem nie mamy żadnego wyboru. Jeśli chcemy prowadzić sprzedaż zgodnie z prawem, musimy w pełni zastosować się do wymogów Ministra Finansów. Takich, jak prawidłowe przejście procedury instalacyjnej.

Sam zakup kasy lub drukarki nie oznacza jeszcze możliwości zastosowania jej w naszym przedsiębiorstwie. Aby tak się stało, musimy zarejestrować nasze urządzenie i prawidłowo przejść wszystkie etapy procedury instalacyjnej. Dopiero to pozwoli nam zyskać pewność, że działalność handlowa, którą prowadzimy, zaczęła funkcjonować zgodnie z prawem. Na czym więc polega cały ten proces? Prześledźmy go wspólnie.

Krok 1 – zgłoszenie przedinstalacyjne

Niezbędne informacje znajdują się w Rozporządzeniach Ministra Finansów. Dlatego to my jesteśmy zobowiązani do zorientowania się, czy branża, którą reprezentujemy, albo sytuacja naszej działalności handlowej wymaga stosowania urządzenia fiskalnego. A jeśli okaże się, że tak – to my musimy skontaktować się z właściwym Urzędem Skarbowym. Konkretnie chodzi o złożenie pisemnego zawiadomienia, zwanego też zgłoszeniem przedinstalacyjnym. Co musi się w nim znaleźć? Najważniejsze informacje: nasze imię i nazwisko (lub nazwa), NIP, liczba planowanych urządzeń fiskalnych oraz adresy miejsc, do których zostaną przypisane, a także termin samej instalacji. To, czy dostarczymy dokument osobiście, czy drogą pocztową, zależy wyłącznie od nas. Niemniej, musi on wpłynąć do Urzędu Skarbowego nie później, niż 1 dzień przed datą rozpoczęcia ewidencji obrotu przy użyciu urządzenia fiskalnego.

Krok 2 – fiskalizacja i pierwsze paragony

Gdy pierwsze formalności są już za nami, przychodzi czas na najważniejszy etap, czyli fiskalizację. To działanie prowadzące do przestawienia funkcjonowania urządzenia z trybu szkoleniowego na tryb fiskalny. Może się go podjąć jedynie uprawniony serwisant (nierzadko reprezentujący firmę, u której zakupiliśmy wybrane przez nas urządzenie). Należy również podkreślić, że fiskalizacja jest czynnością jednorazową i nieodwracalną. Po jej wykonaniu wszystkie nasze działania, poczynione na kasie lub drukarce rejestrującej, zostaną zapisane i będą tworzyć dokumentację prowadzonej ewidencji. Od tej pory możemy też rozpocząć sprzedaż towarów bądź usług oraz wystawianie pierwszych paragonów.

Krok 3 – zgłoszenie poinstalacyjne

Urząd Skarbowy musi być też przez nas poinformowany o przeprowadzonej fiskalizacji – nie później, niż 7 dni od jej wykonania. Zgłoszenie poinstalacyjne, w formie pisemnej, również możemy dostarczyć na 2 sposoby: osobiście lub listownie. W przypadku drugiego rozwiązania będzie obowiązywała data widniejąca na stemplu pocztowym. Podobny dokument powinien wpłynąć także ze strony firmy odpowiedzialnej za opiekę serwisową nad naszym urządzeniem fiskalnym.

Czy to już koniec? Prawie. Ostatni etap rejestracji i procedury instalacyjnej polega na otrzymaniu (dzięki zgłoszeniu poinstalacyjnemu) numeru ewidencyjnego, który musimy umieścić na obudowie naszej kasy lub drukarki fiskalnej. Jak to zrobimy, pozostaje już naszą sprawą. Często skutecznym sposobem okazuje się użycie do tego niezmywalnego markera bądź naklejki. Ważne jednak, aby numer został trwale umieszczony w widocznym miejscu. I na tym już koniec całej operacji. Pamiętajmy jednak, że nawet wtedy nie kończy się nasza przygoda z fiskalnymi obowiązkami. Wciąż pozostaje szereg działań, które jesteśmy zobligowani wykonywać – jak np. przechowywanie kopii wystawionych paragonów i prawidłowo wypełnionej książki serwisowej, drukowanie raportów dobowych i miesięcznych czy też zgłaszanie urządzenia fiskalnego na cykliczne przeglądy techniczne.

1 Komentarz

  1. Kinek

    teraz, jak to czytam to procedura nie wydaje się trudna 🙂 niedługo się okaże, czy tak jest w rzeczywistości 😀

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

CAPTCHA: *