Kasa fiskalna i przegląd techniczny. Co oznacza takie połączenie?

Przegląd techniczny kasy fiskalnej - zasady i przepisy

Pojęcia „kasa fiskalna” i „przegląd techniczny” są nierozerwalne. Jeśli posiadasz wspomniane urządzenie rejestrujące, to nawet, jeżeli używasz go sporadycznie, np. tylko raz w miesiącu, musisz pamiętać o obowiązkowym serwisie swojej technologii sprzedaży. Dla niewtajemniczonych, czyli często początkujących przedsiębiorców, informacje o przeglądach technicznych będą jednak sporą nowością. Co konkretnie warto wiedzieć o tym zagadnieniu? I przede wszystkim – co grozi podatnikowi za złamanie przepisów dotyczących przeglądów kasy fiskalnej?

Jak często zlecać serwis kasy rejestrującej i komu?

Przepisy wymagają od przedsiębiorcy, który stosuje kasę fiskalną, zlecania przeglądów technicznych swojego urządzenia nie rzadziej niż co 2 lata. Aby to zrobić, należy skontaktować się z firmą odpowiedzialną na świadczenie usług serwisowych. W większości przypadków będzie to sklep-dystrybutor, u którego przedsiębiorca kupił swoją kasę fiskalną. Informacje na temat takiej firmy (a konkretnie – technika, który wykonał fiskalizację) można znaleźć m.in. w książce serwisowej urządzenia.

Dlaczego jest to tak ważne? Przepisy fiskalne skonstruowano w taki sposób, że kasa rejestrująca po fiskalizacji zostaje niejako przypisana do danej firmy serwisowej. Jest to podmiot, który posiada uprawnienia pozwalające na świadczenie usług technicznych w przypadku urządzeń danego producenta. Dopóki podatnik nie zdecyduje się na zmianę serwisu, żadna inna firma nie może wykonać przeglądu technicznego kasy.

Co grozi za brak przeglądu urządzenia fiskalnego?

Większość przepisów, o których tu piszemy, znajduje się w Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących. Jednak nie wszystkie. Ważne regulacje, dotyczące m.in. kary za brak przeglądu technicznego urządzenia, zawarto w ustawie o podatku od towarów i usług. Wynika z nich, że niedopilnowanie omawianego obowiązku grozi grzywną finansową w wysokości 300 złotych. Kara ta jest nakładana na podatnika przez naczelnika Urzędu Skarbowego, pod który podlega dana firma. Co więcej, brak przeglądu technicznego w odpowiednim terminie będzie oznaczał konieczność zwrotu ulgi otrzymanej za instalację pierwszej kasy fiskalnej (jeśli przedsiębiorca skorzystał z wspomnianej refundacji).

Konieczny jest też wpis do książki serwisowej kasy

Już po przeprowadzonym przeglądzie technik powinien umieścić w książce serwisowej kasy wpis potwierdzający taką usługę. Co więcej, obok wspomnianej adnotacji musi się znaleźć dokument potwierdzający opłacenie wykonanych czynności. Dlaczego ma to tak duże znaczenie? Książka serwisowa jest często sprawdzana przez organy skarbowe, np. podczas przeprowadzanej kontroli lub przy okazji zamykania kasy fiskalnej. Brak wpisów dotyczących przeglądów technicznych może zostać potraktowany jako niedopełnienie obowiązków, co będzie skutkowało przywołanymi wcześniej konsekwencjami – nałożeniem kary finansowej oraz koniecznością zwrotu ulgi.

1 Komentarz

  1. Firko

    Na szczęście nigdy nie miałem problemy z dbaniem o te kwestie, i o przeglądy i o książkę serwisową 😉

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

CAPTCHA: *