Archiwum: kara za brak przeglądu kasy

Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług, kara za brak ważnego przeglądu kasy fiskalnej wynosi 300 zł. Do nałożenia takiej grzywny uprawniony jest naczelnik Urzędu Skarbowego, pod który podlega dana działalność gospodarcza (podatnik). Natomiast po wydaniu decyzji w sprawie kary za brak przeglądu kasy, przedsiębiorca ma 14 dni na jej zapłacenie (kary). Wspomnianą wcześniej kwotę 300 zł należy przelać na numer rachunku wskazany przez organy skarbowe.

Kasa fiskalna i przegląd techniczny. Co oznacza takie połączenie?

Przegląd techniczny kasy fiskalnej - zasady i przepisy

Pojęcia „kasa fiskalna” i „przegląd techniczny” są nierozerwalne. Jeśli posiadasz wspomniane urządzenie rejestrujące, to nawet, jeżeli używasz go sporadycznie, np. tylko raz w miesiącu, musisz pamiętać o obowiązkowym serwisie swojej technologii sprzedaży. Dla niewtajemniczonych, czyli często początkujących przedsiębiorców, informacje o…
Więcej